Miehikkälän kunta

Purkamislupahakemus

Rakennuksen omistaja on jättänyt MRL 127 §:n mukaisen purkulupahakemuksen myymälärakennuksen (120 krm2) purkamiseksi Miehikkälän kunnan (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Apteekki 8:86 tilalla. Rakennus on 1951 valmistunut myymälärakennus (PRT 1025789446), joka on huonokuntoinen ja tarpeeton rakennus.

Asiakirjat ovat nähtävillä 17 – 28.11.2017 välisen ajan Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella

(os. Opintie 2 B) viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 28.11.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta PL 14, 49901 Virolahti.

Virolahdella 17.11.2017

Rakennuslautakunta