Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 11. – 26.2.2016

Poikkeamislupaa haetaan Miehikkälän järvialueen yleiskaavan määräyksistä, mikä ei salli haettua loma-asunnon laajentamista osin kaksikerroksiseksi loma-asunnoksi Miehikkälän (489) kunnan Hurttala (402) kylän Koivuranta 6:1 tilalla  (0,35 ha) Jutuksenjärven rannalla.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 11. – 26.2.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 26.2.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 11.2.2016

Rakennuslautakunta

Kartta