Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Miehikkälän kunnan (489) Lapjärven kylän (407) kiinteistölle 1:100 Lappi haetaan poikkeamaa rantaosayleiskaavan määräyksestä ” rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 25 metriä”. Tarkoituksena on rakentaa grillikatos 5 metrin päähän rantaviivasta.

Asiakirjat ovat nähtävillä 24.4. – 4.5.2018 välisen ajan.

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu 30.4.2018.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 24.4. – 4.5.2018 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana (rakennusvalvontatoimisto suljettu 30.4.2018). Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 4.5.2018 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 24.4.2018

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto:  Kartta489-407-1-100