Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä  27.11.2017 – 5.12.2017

Poikkeamista haetaan alueen yleiskaavan määräyksestä muuttaa lomarakennuspaikka asuinrakennuspaikaksi, joka mahdollistaa omakotitalon laajentamisen Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Tarpomankoski 9:230 tilalle.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 27.11. – 5.12.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 5.12.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 27.11.2017

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto:  Kartta+489-408-9-230