Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 15.9.-27.9.2017

Poikkeamista haetaan Miehikkälän ranta-alueiden yleiskaavan määräyksestä pariaitan (16 m2) rakentamiseksi olemassa olevalle lomarakennuspaikalle, jota ei ole merkitty alueen rantayleiskaavaan lomarakennuspaikaksi  Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Jokirinne 2:271 tilalle.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 15.9. – 27.9.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 27.9.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 15.9.2017

Rakennuslautakunta