Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 23.8.-7.9.2017

Poikkeamista haetaan alueen asemakaavan määräyksistä uuden talousrakennuksen rakentamiseksi vanhan purettavan talousrakennuksen paikalle, jota voimassa oleva asemakaavan määräys ei salli Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Kangaspelto 8:31 tilalle (1560 m²).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 23.8. – 7.9.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 7.9.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 23.8.2017

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto:  kartta+489-411-8-31