Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 7.6. – 16.6.2017

Poikkeamista haetaan rakennusoikeuden lisäämiseksi, mikä
mahdollistaa uuden saunan rakentamisen Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Kalliorinne 2:211 tilalla (0,491 ha).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 7.6. – 16.6.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 16.6.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 7.6.2017

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto:  Kartta+489-402-2-211