fbpx
Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus 489-407-3-62

Poikkeamaa haetaan RA-rakennuspaikan siirtämiseksi järven toiselle sivulle nykyiselle M-alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan n. 76 m2 vapaa-ajan asunto.

Kyseisellä paikalla olemassa olevasta saunarakennuksesta on purettu sauna ja se jää aittarakennukseksi. Poikkeamaa haetaan Miehikkälän (489) kunnan Lapjärven (407) kylän Rantala 3:62 tilalle.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 11.5. – 20.5.2022 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 20.5.2022 mennessä osoitteella:

Miehikkälän kunta, kuntatekniikan lupajaosto, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai rakennusvalvonta@miehikkala.fi

Miehikkälä 11.5.2022
Rakennusvalvonta

Karttaote

Kaavakartta

Asemapiirros