Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 6.6. – 14.6.2017

Poikkeamista haetaan rakennusoikeuden lisäämiseksi (aitta 30 m²) Miehikkälä kunnan (489) Muurikkala (409) kylän Kalela 1:266 tilalle. Tila on Miehikkälän kunnan rantaosayleiskaavan lomarakennuspaikka (RA), rakennusoikeus 150 m², joka on jo käytetty. Poikkeamista haetaan Miehikkälän kunnan rantaosayleiskaavan määräyksistä.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 6.6. – 14.6.2017 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 14.6.2017 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 6.6.2017

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto: Kartta489-409-1-266