Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 15.11. – 28.11.2016

Poikkeamista haetaan Miehikkälän järvialueen yleiskaavassa esitettyjen kahden rakennuspaikan siirtämiselle rakennuskelpoisempaan paikkaan Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Tarpamakoski 9:231 tilalla.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 15.11. – 28.11.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 28.11.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 15.11.2016

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto: Kartta9-231