Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan uuden saunarakennuksen rakentamiseksi (vanha sauna puretaan) lähemmäs rantaviivaa (6m) kuin kaavamääräysten vaatima etäisyys 15 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sallisi.

Rakennuspaikka sijaitsee Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Koivikko 1:129 tilalla.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 16.3 – 22.3.2023 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 22.3.2023 mennessä osoitteella:

Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

tai rakennusvalvonta@miehikkala.fi

 

Rakennusvalvonta 16.3.2023

 

asemapiirustus

karttaote

kaavakarttaote