Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 30.8. – 15.9.2016

Poikkeamista haetaan Miehikkälän järvialueen yleiskaavassa esitetyn rakennuspaikan siirtämiselle rakennuskelpoisempaan paikkaan Miehikkälä (489) kunnan Miehikkälä (408) kylän Niilan ja Inganmaa 28:13 tilalla (1,29 ha).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 30.8. – 15.9.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 15.9.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 30.8.2016

Rakennuslautakunta