Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Miehikkälän rantayleiskaavan määräyksistä lomarakennuspaikan muuttamisesta ympärivuotiseksi asuinrakennuspaikaksi ja sen rakennusoikeuden lisäämiseksi 350 kerrosneliömetriin sekä vakituisen asuinrakennuksen sijoittamisesta 30 m lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista rantaviivaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylän Pitkänruoktu 2:348 tilalle.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 26.1. – 8.2.2021 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 8.2.2021 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 26.1.2021

Rakennusvalvonta

Liite