Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä rakentaa savusauna (25 m²) Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Riihelä 4:316 tilalle (2,92 ha). Alueen yleiskaavassa on saunarakentamiseksi merkitty rakennuspaikka, mutta se on virheellisesti yleiskaavaan merkitty olemassa olevan maatila-aitan (2006-29) kohdalle. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 7.9. – 18.9.2020 välisen ajan. Ne,joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 18.9.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A,  49700 Miehikkälä.

Miehikkälä 7.9.2020

Rakennusvalvonta

Liitteet