Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Muurikkalan yleiskaavan määräyksistä peruskorjata vanha hirsinen mökkirakennus lisättynä katetulla terassilla syv. 3,5-4 m (mitta tarkentuu myöhemmin) ja leveys mökin mukaisesti 8 m Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän Jokela 8:184 tilalla (3695 m²). Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 24.8. – 4.9.2020 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 4.9.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 24.8.2020

Rakennusvalvonta

 

Liitteet