Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan lomarakennuspaikan siirtämiseksi tilalla paremmin rakennettavaan paikkaan Miehikkälä (489) kunnan Muurikkala (409) kylän  Järvivalkama 6:15 tilalla. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 24.3. – 3.4.2020 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 3.4.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 24.3.2020

Rakennusvalvonta

 

Kartta