Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan aitan rakentamiseksi olemassa olevalle lomarakennuspaikalle Miehikkälä (489) kunnan Hurttala (402) kylän Itäranta 4:203 tilalle. Alueen yleiskaavassa puuttuu merkintä, joka mahdollistaisi rakentamisen tilalle. Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 20.3. – 31.3.2020 välisenä aikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 31.3.2020 mennessä osoitteella Miehikkälän kunta, rakennusvalvonta, Keskustie 4 A. 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 20.3.2020

Rakennusvalvonta

 

Liitteet