Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamaa haetaan Miehikkälän rakennusjärjestyksen kohtaan 4.2 rakentamisen määrä. Kiinteistöllä 489-408-102-0 on jo tällä hetkellä rakennusten kokonaisala yli 500 m2. Tarkoituksena on rakentaa saunarakennus (n. 55 m2) asuinrakennuksen läheisyyteen. Tilan tämänhetkiset rakennukset: asuinrakennus, autokatos, vanha navettarakennus ja konevarasto.
Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 19.2. – 28.2.2019 välisenä aikana. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B 49900 Virolahti) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 28.2.2019 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti.

Virolahdella 19.2.2019

Rakennusvalvonta

Kartta 489-408-102-0