Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamista haetaan Miehikkälän kunnan Muurikkalan osayleiskaava-alueen kiinteistön 489-409-1-156, Koivurinne, kaavamerkinnästä RA, loma-asuntoalueen loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.
Asiakirjat ovat nähtävillä 22.8. – 31.8.2018 välisen ajan.
Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 22.8. – 31.8.2018 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 31.8.2018 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti
Virolahdella 22.8.2018
Rakennuslautakunta

Kartta+489-409-1-156