Miehikkälän kunta

Poikkeamislupahakemus

Miehikkälän kunnan (489) Miehikkälän kylän (408) tilalle 13:11 Kantola haetaan poikkeamista Miehikkälän rantayleiskaavasta. Rakentaja hakee muutosta Hulkkianjärven rantarakentamiseen lisäämällä tai muuttamalla rakennuspaikka. Tarkoituksena on rakentaa rantasauna.

Asiakirjat ovat nähtävillä 9.5. – 18.5.2018 välisen ajan.

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu 11.5.2018.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 9.5. – 18.5.2018 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana (rakennusvalvontatoimisto suljettu 11.5.2018). Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 18.5.2018 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 9.5.2018

Rakennuslautakunta

Liitetiedosto:  Kartta489-408-13-11