fbpx
Miehikkälän kunta

Pikkukylien pikkumarkkinoiden avaus

Arvoisat markkinavieraat, kyläläiset, kuntalaiset, kesäasukkaat,

Minulla on ilo olla nyt avaamassa vuoden 2016 Pikkukylien Pikkumarkkinoita. Markkinatapahtumilla on ollut kautta historian tärkeä rooli kansalaisten keskinäisessä vuorovaikuttamisessa. Niille on saapunut väkeä kaukaakin, heikkojen teiden ja pitkien taipaleiden takaa. Siellä on tuttavien ja tuntemattomien kanssa vaihdettu iloja ja suruja, keskusteltu ajankohtaisista asioista, otettu kantaa maailman menoon ja oman kylän asioihin. Kenties sieltä on tarttunut mukaan sulhas- tai morsianehdokaskin kotiinviemiseksi. Markkinoilta on ansaittu leipä pöytään tai niiltä on viety leipää pöytään. Tänä päivänä markkinatapahtumat, etenkin tällaiset Pikkumarkkinat, näyttäytyvät yhteisöllisyyden voimannäyttönä ja elinvoimaisuuden piristysruiskeena oman kylän ja kunnan arkeen.

Yhteisöllisyys voi olla monelle nyky-yhteiskunnassa kovin vieras asia. Aikaisemmin on ollut luonnollinen osa arkipäiväistä elämää se, että osallistutaan järjestöjen tai yhdistysten kautta yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Nykyään järjestöissä ja yhdistyksissä voi olla hankala löytää seuraajia jo oman osansa tehneille luottamushenkilöille. Yhteisöissä ja yhteisöllisyydessä on voimaa. Ne edistävät yhteenkuuluvuutta, tuovat elinvoimaa ja luovat uskoa tulevaisuuteen. ”Me yhdessä”-asenne on monesti se mitä kylän, kunnan ja jopa Suomenkin mittakaavassa nykypäivänä tarvittaisiin.

Yhteisöllisyys voi olla suuri voimavara myös elinkeinoelämässä. Viime vuosina on voimistunut ajattelutapa, että pienten yritysten kannattaa toimia yhdessä yritysverkostona ja markkinoida sitä kautta tuotteitaan ja palveluitaan. Eräs hyvä esimerkki tästä ovat ruokapiirit. Monet pientuottajat ovat alkaneet myymään elintarvikkeitaan ruokapiirien kautta. Niille on ollut tilausta sillä paikallisten ja luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä on lisääntynyt toistuvien elintarvikekohujen ja ekologisen ajattelun myötä. Ruokapiirien kautta tuottajat tavoittavat suuremman kohderyhmän verrattuna paikalliseen lähikauppaan, jossa he tuotteitaan ovat aikaisemmin myyneet.

Usein tarvitaan kriittinen massa, että jotain merkittävää tapahtuu. Kuluneet sanonnat ”pienistä puroista kasvaa suuri virta” ja ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa” voivat verkoston toimiessa pitää hyvin paikkansa. Yritysverkoston on helpompaa tavoittaa suurempi asiakaskunta kuin pienen yksittäisen yrittäjän. Verkostona toimimisessa pitää yrittäjien myös omaksua yhteisöllinen ja jakava ajattelutapa. Perisuomalainen yrittäjäkateus tuhoaa tehokkaasti verkoston toiminnan ja siitä saatavat hyödyt. Se, että joku toinenkin tarjoaa samanlaisia palveluita tai tuotteita lähistöllä, ei ole keneltäkään pois vaan se pitää nähdä haasteena siitä, miten yrityksen pitää erikoistua tai erottua muista omilla vahvuuksillaan. Terve kilpailu kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja sitä kautta ne menestyvät.

Kunnan rooli on toimia yhteisöllisyyden tukijana ja luoda edellytykset sille, että kunta pysyy elinvoimaisena tulevaisuudessa, myös parhaillaan valmisteilla olevan SOTE-myllerryksen jälkeenkin. Maan hallitus linjasi viime huhtikuussa, että maakuntauudistuksen jälkeen kunnat ovat ensisijaisesti paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Miehikkälän kuntastrategian jalkauttamiseksi on käynnistetty elinkeino- ja matkailu-, työllisyys- ja ”Asuminen Miehikkälässä 2020” -ohjelmat. Miehikkälän kaunis ja puhdas luonto on valttikortti, johon kaikki ohjelmat tavalla tai toisella nivoutuvat. Luonto- ja elämysmatkailu ja niihin liittyvät moninaiset oheispalvelut voivat tuoda kuntaan lukuisia uusia työpaikkoja ja sitä kautta myös uusia asukkaita. Alueen ykkösnähtävyyden, Salpalinja-museon, ympärille on hyvä rakentaa monipuolisia palvelukokonaisuuksia, joita voi tarjota kotimaisille ja ulkomaisille kävijöille.

Luonnon valjastaminen kestävällä tavalla laadukkaaseen maaseutuasumiseen on yksi strategian pääteemoista. Kaikki eivät halua asua ahtaasti kaupungeissa vaan kaipaavat maalle, missä on laadukasta ilmaa ympärillä mitä hengittää. Kunnan pitää ottaa huomioon uusien asukkaiden tarpeet kaavoituksen suunnittelussa, huomioiden ympäristönäkökohdat ja tarvittavat palvelut. Nykypäivänä on erityisen tärkeää se, että tietoliikenneyhteydet ovat tasolla, joka mahdollistaa myös joustavan etätyöskentelyn. Kuntaa ei ole ilman sen asukkaita ja siksi kuntaan toivotaankin lisää nuorta polvea. Miehikkälässä on käynnissä Lahja lapselle ja ensiasunnon hankinta-avustus -kampanjat, joiden toivotaan kannustavan nuoria pareja asettumaan asumaan kuntaan.

Miehikkälän tunnettuus ei synny tyhjästä vaan sen eteen pitää tehdä määrätietoisesti työtä. Itse näen, että panostamalla määrätietoisesti strategian toimenpideohjelman toteuttamiseen, yhä useampi ulkopaikkakuntalainen löytää Miehikkälän ja rakastuu siihen aivan niin kuin itse rakastuin vieraillessani ensi kertaa kunnassa.

Toivotan kaikille Teistä oikein viihtyisää kesäpäivää Pikkumarkkinoilla ja hyvää kesänjatkoa!

Arto Ylönen
Kunnanjohtaja