Miehikkälän kunta

Rakennusvalvontataksa

Rakennuslautakunta on hyväksynyt 16.10.2018 (§ 55) uuden rakennusvalvontataksan. Taksa astui voimaan 1.1.2019