fbpx

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen toteuttaminen Kaakon kaksikossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on hyväksynyt Miehikkälän ja Virolahden kunnat yhdessä maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeilukunniksi yhdessä 17 muun Suomen kunnan kanssa. Miehikkälän ja Virolahden lisäksi kokeilussa ovat mukana Harjavalta, Forssa, Kotka, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi, Taivassalo ja Turku.

Kokeilukunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun yhteistyöverkostoon. Kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyy tutkimus, johon kokeiluun valitut kunnat osallistuvat ja tuottavat tarvittavaa tietoa.  Kaakon kaksikossa toimintakaudella 2018-2019 maksutonta 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta tarjotaan vuonna 2013 -syntyneille lapsille:

  • Klamilan päiväkodin Meritähdissä
  • Miehikkälän päiväkodin Leppäkertussa
  • Miehikkälän päiväkodin Pitkäkoskella
  • Virojoen päiväkodin Leijonissa
  • Perhepäivähoidossa tarpeen mukaan
  • Virojoen päiväkodin Karuselli, Kaakon kaksikon yhteinen vuororyhmä, tekee tiivistä yhteistyötä Leijonien kanssa ja 5v maksuttoman ajan varhaiskasvatus toteutuu Leijonissa.

Kyseessä on varhaiskasvatuksen kokeilu, joka koskee kaikkia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Näin ollen myös perhepäivähoidossa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan 5v varhaiskasvatukseen. OKM myöntää 20 % avustuksen varhaiskasvatuksen maksukertymän vähenemisestä. Kokeilu on valituille kunnille velvoittava. Jokaisella miehikkäläläisellä ja virolahtelaisella lapsella on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen arkipäivisin klo 9-13 välisenä aikana kokeilun ajan, 1.8.2018 – 31.7.2019. Lapsen huoltajat päättävät miten lapsi varhaiskasvatukseen osallistuu. Varhaiskasvatus järjestetään alueen tarvetta vastaavasti. Kesäaikana 1.6.-31.7.2019 toimintaa mahdollisesti yhdistetään alueen varhaiskasvatustarvetta vastaavaksi ja tuolla ajalla 5v maksuttoman varhaiskasvatuksen toteutuspaikka saattaa muuttua. Varhaiskasvatuslaki määrittelee, että jokaisella lapsella on oikeus 20h viikossa varhaiskasvatukseen. Kaakon kaksikon kunnat eivät ole rajanneet lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen, vaan perheet ovat saaneet lapselleen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen ilman perusteluja tai selvityksiä huoltajien tilanteesta. Laki korostaa pedagogiikkaa ja ensisijaisesti lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslaki sisältää myös tavoitteet varhaiskasvatukselle ja niiden katsotaan toteutuvan kun lapsi osallistuu säännöllisesti vähintään 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen. Jos perhe tarvitsee lapselleen enemmän kuin maksuttoman ajan varhaiskasvatusta, se järjestetään samassa lapsiryhmässä ja täydentävästä ajasta peritään Kaakon kaksikon varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukainen maksu.

Kesken toimintakauden varhaiskasvatuksensa aloittavat viisivuotiaat ohjautuvat tähän toimintaan automaattisesti. Jos perhe on saanut vuonna 2013 -syntyneestä lapsesta Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ns. sisarkorotuksen, perhe ei menetä tätä etuutta, jos lapsi osallistuu vain maksuttomaan 5v varhaiskasvatukseen. Sisarkorotusta ei saa, jos lapsi osallistuu viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Maksuttomassa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa huoltajat vastaavat lapsen kuljettamisesta.

Kokeilu saa jatkoa 1.8.2019-31.7.2020.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi elokuussa 2018 yhteensä 19 kunnassa. Kokeilun piirissä on nyt ollut noin 12 400 viisivuotiaista lasta. Näistä kunnista 15 jatkaa kokeilua myös seuraavalla kaudella ja mukana ovat myös Virolahti ja Miehikkälä.

Lisätietoa antaa varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander, puh. 040 5493 335.