Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikko

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Miehikkälän ja Virolahden palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. vastuukuntamallilla.
Miehikkälä vastaa toimintamallissa varhaiskasvatuksen palveluista ja Virolahden kunta vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, johon kuuluu talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut.
Kuntien yhteistyön nimeksi on valittu Kaakon kaksikko.

Visio

Kaakon kaksikon yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien palvelutuotantoa, toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Toimintaperiaate

  • Kunnat säilyvät itsenäisinä ja ne keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin tehtäviin.
  • Palvelutuotanto organisoidaan yhtenäiseksi.
  • Kunnat muodostavat yhtenäisen palvelujen käyttöalueen, jossa kuntalaiset voivat käyttää palveluja joustavasti yli kuntarajojen.
  • Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan kuntien välisen työnjaon mukaisesti.
  • Kunnat hoitavat kuntayhteistyön kehittämisen, elinkeinopolitiikan ja elinkeinopalvelut joko itse tai jo olemassa olevien kehittämisyhtiöiden kautta tai ne jäävät toistaiseksi entisellä tavalla kuntien itsensä hoidettavaksi.
  • Asuntoyhtiöiden mahdolliset yhteistyökysymykset ratkaistaan erikseen.
  • Puretaan päällekkäisiä toimintoja.
  • Uusia, entisen kanssa päällekkäisiä rakenteita ei luoda.

Yhteistyö koskee perusturvaa, sivistys- ja teknistä tointa sekä hallinnon tukipalveluja. Palvelutuotannon tuottamisvastuu jaetaan kuntien kesken seuraavasti.

  • Miehikkälä: sosiaali- ja terveystoimi (varhaiskasvatus)
  • Virolahti: sivistystoimi, tekninen toimi sekä tukipalvelut