fbpx
Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikko

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Miehikkälän ja Virolahden palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. vastuukuntamallilla. Miehikkälä vastaa toimintamallissa tekniset- ja ympäristöpalveluista ja Virolahden kunta vastaa sivistys- ja hyvinvointipalveluista sekä tukipalveluista (hallinto). Kuntien yhteistyön nimeksi on valittu Kaakon kaksikko.

Visio

Kaakon kaksikon yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien palvelutuotantoa, toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Toimintaperiaate

  • Kunnat säilyvät itsenäisinä ja ne keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin tehtäviin.
  • Palvelutuotanto organisoidaan yhtenäiseksi.
  • Kunnat muodostavat yhtenäisen palvelujen käyttöalueen, jossa kuntalaiset voivat käyttää palveluja joustavasti yli kuntarajojen.
  • Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan kuntien välisen työnjaon mukaisesti.
  • Kunnat hoitavat kuntayhteistyön kehittämisen, elinkeinopolitiikan ja elinkeinopalvelut joko itse tai jo olemassa olevien kehittämisyhtiöiden kautta tai ne jäävät toistaiseksi entisellä tavalla kuntien itsensä hoidettavaksi.
  • Asuntoyhtiöiden mahdolliset yhteistyökysymykset ratkaistaan erikseen.
  • Puretaan päällekkäisiä toimintoja.
  • Uusia, entisen kanssa päällekkäisiä rakenteita ei luoda.

Yhteistyö koskee tekniset- ja ympäristöpalveluita, sivistys- ja hyvinvointipalveluita sekä hallinnon tukipalveluja. Palvelutuotannon tuottamisvastuu jaetaan kuntien kesken seuraavasti.

  • Miehikkälä: tekniset- ja ympäristöpalvelut
  • Virolahti: sivistys- ja hyvinvointipalvelut