Päivähoitomaksun perusteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), joka tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Kaakon kaksikon varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen