Miehikkälän kunta

Päihdehuolto

Kunnan on päihdehuoltolain mukaan huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein.

Sosiaalitoimen toimialaan kuuluvat henkilökohtaiset keskustelut sekä ohjaus ja neuvonta muista päihdepalveluista.

Päihdeasioissa teitä palvelee:

sosiaaliohjaaja Virpi Rökman-Pakkanen,
puh. 040 588 3521
etunimi.sukunimi@kymsote.fi

Miehikkälän ja Virolahden kuntalaisilla on myös mahdollisuus käyttää Kymen A-klinikan palveluita: https://www.a-klinikka.fi/yhteystiedot/etela-kymenlaakso