Miehikkälän kunta

Kuulutus päätöksestä maa-aineslupa-asiassa

Lupavaliokunta on käsitellyt Tornator Oyj:n varastointilupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan murskatun kalliokiviaineksen varastointiin. Lupapäätös annetaan 4.5.2020.

Toiminta sijoittuu Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylässä tilalle Takamaa rno 9:250. Varastoitavan murskeen määrä on noin 11564 m3 ja varastointiaika 5 vuotta.

Päätöksestä kuulutetaan Miehikkälän kunnan sekä Haminan kaupungin internetsivuilla 4.5.-4.6.2020. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 4.5.- 4.6.2020 Miehikkälän kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa (4.6.2020 men-nessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.
Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 30.4.2020
Haminan lupavaliokunta