Miehikkälän kunta

Osallisuuskysely kymenlaaksolaisille

Uuden maakuntahallinnon asukkaiden osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuudet tulee huomioida entistä laajemmin ja heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen laatuun ja asuinympäristönsä asioihin. Tätä toimintaa tukemaan maakunnalle laaditaan osallisuusohjelma, johon kootaan toimenpiteet osallisuuden lisäämiseksi.

Kyselyllä selvitetään, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://my.surveypal.com/Kymenlaakson-osallisuuskysely tai paperilomakkeella Kymenlaakson kirjastoissa. Vastausaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja:
Osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija Aija Matero,
aija.matero(a)kymenlaakso.fi