Miehikkälän kunta

Nuorten kesätyöllistäminen kesällä 2017

AVUSTUS YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE NUORTEN    KESÄTYÖLLISTÄMISEEN 2017

Miehikkälän kunta avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden
(15-21 v.) palkkaa­misessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää yhden kuukauden. Työaika tulee ol­la vähintään 6 h/pv. Työntekijän tulee olla kirjoilla Miehikkälässä, mutta yritys tai yhdistys voi olla muuallakin kuin Miehikkälässä.

Avustusanomukset, joihin on liitettävä selvitys työllistettävästä henkilöstä,
tu­lee toimittaa Miehikkälän kunnanhallitukselle os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkä­lä  3.4.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa toimistosihteeri Tuula Harju, puh  040-1991 912

 

*********

HAETTAVAT MIEHIKKÄLÄN KUNNAN  NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 3.4.2017  MEN­NESSÄ

Miehikkälän kunta tarjoaa kesätöitä miehikkäläläisille (16-21 v) nuorille, joilla ei ole muuta työpaikkaa kesäksi:

Sosiaali- ja terveystoimi

Hyvinvointikeskus Kunilaan kesätyöntekijöitä (6), lisätietoja antaa palvelujohtaja Leila Tylli puh. 040-5122 315. Hake­mukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Miehikkälän kunnanvirastoon Lei­la Tyl­lil­le, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Tekninen toimi

Miehikkälään, puisto- ja ulkotyöntekijöitä (6), kolmen viikon jaksoissa, li­sätietoja antaa työnjohtaja Kari Uutela puh.0400-346 542. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Miehikkälän kunnanvirastoon Kari Uutelalle, Keskustie 4 A, 49700 Mie­hikkälä.

Puhtauspalvelut kesätyöntekijöitä (2) Miehikkälän alueelle, lisätietoja antaa siivoustyönjohtaja Minna Likander puh. 050-3892 155. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Virolahden kunnanvirastoon, Opintie 2B, 49900 Virolahti, kuoreen merkintä ”puhtauspalvelut”.

Miehikkälässä 27.2.2017

Kunnanhallitus