Miehikkälän kunta

Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavapäätöksen voimaantulo

Miehikkälän kunnanvaltuusto on 16.11.2015 § 24 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Muurikkalan pohjoisosan osayleiskaavan.

Miehikkälässä 14.1.2016

Kunnanhallitus