fbpx
Miehikkälän kunta

Mielipiteesi on meille tärkeä

Miehikkälän kunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa on kirjattu tämän vuoden tavoitteiksi mm. järjestää kolme kuntalaistilaisuutta sekä toteuttaa kuntalaiskysely. Keväällä minulla todetun kallonsisäisen verenvuodon ja sitä seuranneen lähes parin kuukauden sairausloman vuoksi, ei kaikkia toimintasuunnitelmassa mainittuja yksittäisiä toimenpiteitä kuitenkaan keretä toteuttamaan tämän vuoden aikana.

Kuntalais/asiakastilaisuuksien järjestäminen on luontevinta siinä vaiheessa, kun olemme saaneet kerättyä ja perehdyttyä järjestettävän kyselyn tuloksiin ja palautteisiin. Pelkän kuntalaiskyselyn sijasta kysely tullaan toteuttamaan ns. Miehikkälä-kyselynä, johon voi vastata eri vastaajaprofiilia käyttäen eli profiilin valinta määrittää vastaajalle esitettävät kysymykset. Miksi sitten haluamme kysyä teiltä arvioita ja palautetta toiminnastamme?

Tänä päivänä on hyvin tavallista se, että esim. kaupassa asioinnin tai autohuollon jälkeen, tekstiviestillä tai sähköpostilla tulee pyyntö asiakkaalle antaa palautetta yrityksen toiminnasta. Oman näkemykseni mukaan kunnat ja kaupungit ovat olleet hyvin laiskoja kysymään palautetta toiminnastaan. Pelätäänkö sitä, että palaute on voi olla hyvin kriittistä ja suoraa? Oppivan organisaation kannalta on kuitenkin olennaista se, että palautetta kysytään säännöllisesti ja palautteita käyttäen osataan kehittää organisaation toimintaa niin, että asiakaskokemus paranee.

Miehikkälä-kysely tullaan toteuttamaan sähköisesti, mutta vastata voi myös paperilomakkeella. Toivomme toki, että vastaisitte sähköistä kyselyä käyttäen sillä se nopeuttaa merkittävästi meidän työtämme ja kyselytulosten käsittelyä. Kyselyn avaamisesta ja vastausajasta tullaan tiedottamaan tuonnempana.

Arto Ylönen
Kunnanjohtaja