Miehikkälän kunta

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä.

Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten luonnokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä 31.1.- 4.3.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantalolla os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ ja Virolahden teknisessä toimistossa os. Opintie 2 B, 49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Kaavaluonnoksista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava Miehikkälän kunnantalon kansliaan os. Miehikkälän kunta, Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ 4.3.2019 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja:    Kunnanjohtaja Arto Ylönen p. 050 349 9571  arto.ylonen(a)miehikkala.fi   tai

tekninen johtaja Markku Uski p. 050 389 2150  markku.uski(a)virolahti.fi

Kunnanhallitus 31.1.2019

Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan muutos

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Alueen luontoselvitys

Alueen arkeologinen inventointi