Miehikkälän kunta

Miehikkälän Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan ja Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Miehikkälän kunta on laatimassa Muurikkalan eteläosan yleiskaavan ja Muurikkalan asemakaavan muutosta. Muutosten tavoitteena on monipuolistaa pääasiassa logistiikan käyttöön kaavoitettujen alueiden käyttöä.

Yleiskaavan ja asemakaavan muutosten ehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 13.6.-29.7.2019 välisen ajan Miehikkälän kunnantalolla os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ ja Virolahden teknisessä toimistossa os. Opintie 2 B, 49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla on tilaisuus esittää muistutuksensa asiaan. Kunnantoimistojen ollessa suljettuina 15.-26.7.2019 asiakirjat ovat nähtävillä vain Miehikkälän kunnan kotisivuilla www.miehikkala.fi.

Kaavaehdotuksista mahdollisesti esitettävät muistutukset on toimitettava Miehikkälän kunnantalon kansliaan os. Miehikkälän kunta, Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ 29.7.2019 klo 12:00 mennessä.

Lisätietoja:    Kunnanjohtaja Arto Ylönen p. 050 349 9571  arto.ylonen@miehikkala.fi   tai

tekninen johtaja Markku Uski p. 050 389 2150  markku.uski@virolahti.fi

Tekninen lautakunta

Muurikkalan eteläisten alueiden osayleiskaavan muutos

Kaavaselostus

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2. Kaavakartta

Liite 3. Luontoselvitys päivityskartoitus

Liite 4. Arkeologinen inventointi

Liite 5. Luonnosvaiheen vastineet

Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos

Kaavaselostus

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2. Muurikkalan yritysalueen asemakaavan seurantalomake

Liite 3. ak Kaavakartta

Liite 4. ak Luontoselvitys päivityskartoitus

Liite 5. Arkeologinen inventointi

Liite 6. ak Luonnosvaiheen vastineet