Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunta hakee kunnanjohtajaa

Miehikkälä on yritysmyönteinen E18-tien maaseutukunta, jolle avaintekijöitä ovat asuminen, palvelut ja yrittäjyys.

Miehikkälän kunta hakee

KUNNANJOHTAJAA

15.3.2016 klo 15:00 mennessä.

Kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi.

Haemme maaseutukunnan elinkeinoelämän kehittäjää ja monipuolistajaa. Arvostamme strategista kehittämisotetta ja johtamistaitoja. Edellytämme virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus sopimuksen mukaan.

Miehikkälän ja Virolahden kunnat tekevät laajamittaista yhteistyötä isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikkona.

Miehikkälän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset kelpoisuuden osoittavine todistuksineen, ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen tulee toimittaa kunnanhallitukselle os. Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työterveyshuollon työkelpoisuuslausunto tulee toimittaa työnantajalle koeajan kuluessa.

Lisätietoja antavat:

– kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Heinonen, puh. 040-502 1704
– kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo, puh. 0400-841 078
– vs. kunnanjohtaja Kaija Halonen puh. 040-585 1085.

Lisätietoja Miehikkälän kunnasta www.miehikkala.fi

Miehikkälässä 22.2.2016

Kunnanhallitus