Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 30.9.2019 / Kokouskutsu

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 30. päivänä syyskuuta 2019 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 3. päivänä lokakuuta 2019 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 23. päivänä syyskuuta 2019

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus
2. Muurikkalan eteläisen alueiden yleiskaavan muutos
3. Muurikkalan yritysalueen asemakaavan muutos
4. Miehikkälän uusi vedenottamo
5. Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian hyväksyminen
6. Muut asiat