Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 29.5.2017

KOKOUSKUTSU

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 29. päivänä toukokuuta 2017 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 1. päivänä kesäkuuta 2017 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 22. päivänä toukokuuta 2017

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1.   Kaakon elokuvakomision rahoitus / määrärahan varaaminen
2.   Kiinteistöselvitys
3.   Kaavoituskatsaus
4.   Hoiku Oy:n osakassopimuksen muuttaminen
5.   Paloaseman ympäristön katujen parantaminen / määrärahan
varaaminen
6.   Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen
hyväksyminen
7.   Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen
8.   Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen
9.   Ilmoitusasiat
10. Muut asiat