Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 20.6.2016

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 20. päivänä kesäkuuta 2016 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 23. päivänä  kesäkuuta 2016 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 13. päivänä kesäkuuta 2016

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

 1. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen
 2. Arviointikertomus vuodelta 2015
 3. Henkilöstöraportti vuodelta 2015
 4. Osavuosikatsaus 30.4.2016
 5. Ympäristötoimen yhteistyösopimuksen hyväksyminen
 6. Hallintosäännön muutosten hyväksyminen
 7. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
 8. Johtajasopimuksen hyväksyminen
 9. Lisämääräraha-anomus rakennuslautakunnan lisätalousarvioon 2016, laitehankinta
 10. Miehikkälän uuden paloaseman rakentaminen
 11. Muut asiat