Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 20.2.2017

KOKOUSKUTSU

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 20.päivänä
helmikuuta 2017 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 23. päivänä helmikuuta 2017 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 13. päivänä helmikuuta 2017

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1.   Aloitteet
2.   Perusparannusavustuksen myöntäminen Vihinkangas-Lehtikivi
yksityistielle / määrärahan myöntäminen
3.   Hankelainan myöntäminen / Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen
hankkeet
4.   Muut asiat