Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 19.12.2016

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 19. päivänä joulukuuta 2016 klo 14:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 22. päivänä joulukuuta 2016 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 12. päivänä joulukuuta 2016

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

  1. Suur-Miehikkälä  – Suurikylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto
  2. Elinkeinojen kehittämisrahaston purkaminen
  3. Kunnanvaltuuston työohjelma 2017
  4. Kunnanvaltuuston kokouskutsun julkaiseminen 31.5.2017 saakka
  5. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 31.5.2017 saakka
  6. Määrärahan myöntäminen Kehittämisyhdistys Sepra ry:n hankkeen välirahoittamiseksi / Miehikkälän Kotiseutu- ja matkailuyhdistys ry
  7. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma