Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.6.2018

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.6.2018

KOKOUSKUTSU
Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18. päivänä kesäkuuta 2018 klo 19.00 valtuustosalissa Kunilan hyvinvointikeskuksessa.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 21. päivänä kesäkuuta 2018 kunnanvirastossa.
Miehikkälässä 11. päivänä kesäkuuta 2018
Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
2 .Henkilöstöraportti 2017
3. Arviointikertomus 2017
4. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2018
5. Lisämääräraha / Myllylammen uimalaiturin uusiminen
6. Lisämääräraha / Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan ja asemakaavan ajantasaistaminen
7. Miehikkälän kuntastrategia 2018-2021
8. Miehikkälän ja Virolahden kuntien energia- ja ilmasto-ohjelma 2018-2020
9. 1.1.2019 aloittavan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymänliikkeenluovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirtosopimus
10. Muut asiat