Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017 klo 14

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 18. päivänä joulukuuta 2017 klo 14:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 21. päivänä joulukuuta 2017 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 11. päivänä joulukuuta 2017

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
2. Kymenlaakson ICT palvelutuotannon organisointi
3. Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon järjestämisestä – sopimuksen päivittäminen
4. Hallintosäännön muutokset 1.1.2018
5. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
6. Kunnanvaltuuston työohjelma 2018
7. Muurikkalan koulun lakkauttaminen syksystä 2018 lähtien
8. Toimenpiteet nuorten ja nuorten perheiden saamiseksi kuntaan
9. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma
10. Muut asiat