Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 14.11.2016

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 14. päivänä marraskuuta 2016 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 17. päivänä marraskuuta 2016 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 7. päivänä marraskuuta 2016

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

 KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

 1. Osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2016
 2. Lisämääräraha / Muurikkalan yritysalueen maa-aineksen louhinta / ottosuunnitelman laatiminen
 3. Lisämääräraha / Kaakon kaksikon kiinteistön kehittämisen loppuunsaattaminen
 4. Lisämääräraha / Puuttuvien kiinteistötietojen tarkistaminen
 5. Talousarviomuutokset vuodelle 2016
 6. Tuloveroprosentin hyväksyminen vuodelle 2017
 7. Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen vuodelle 2017
 8. Tilintarkastussopimuksen jatkaminen 2017 – 2018
 9. Maa-alueen myyminen Kiinteistö Oy Miehikkälän konttiterminaalille
 10. Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelman hyväksyminen
 11. Valtuustoaloite valtuutettujen lukumäärästä
 12. Eron myöntäminen kunnallisista luottamustehtävistä / Heino Sari
 13. Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian 2016 – 2019 hyväksyminen
 14. Ilmasto-ohjelman 2016 – 2017 hyväksyminen
 15. Muut asia