Miehikkälän kunta

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous 13.11.2017

Miehikkälän kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.
päivänä marraskuuta 2017 klo 19:00 valtuustosalissa Kunilan Hyvinvointikeskuksessa.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä torstaina 16. päivänä marraskuuta 2017 kunnanvirastossa.

Miehikkälässä 6. päivänä marraskuuta 2017

Jari Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

KUNNANVALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

 1. Vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustaminen Kymenlaaksoon Kouvolan aloitteesta
 2. Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021
 3. Arviointikertomus vuodelta 2016 / yleishallinnon ja lautakuntien raportointi
 4. Valtuustoaloite lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen maksamisesta
 5. Valtuustoaloite nuorten kesätyöllistämisestä
 6. Takaussitoumus / Palveluyhdistys Rateva ry:n laina nro 1300-40480
 7. Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017
 8. Hyvinvointikeskus Kunilan D-osan peruskorjaushanke / määrärahaesitys
 9. Kymijoen Työterveys Oy:n osakkeiden ostaminen / määrärahaesitys
 10. Miehikkälän nuorisovaltuuston kuntalaisaloita / määrärahaesitys linja-autokatokseen
 11. Talousarviomuutokset vuodelle 2017
 12. Tuloveroprosentin hyväksyminen vuodelle 2018
 13. Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen vuodelle 2018
 14. Muut asiat