Miehikkälän kunta

Miehikkälän kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos (koulun alue)

Miehikkälän kunta on muuttamassa kirkonkylän asemakaavaa kortteleissa 15 (koulukeskus), 21 (uusi paloasema) ja 35 (Opintien ja Keskustien välinen alue).

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa koulukeskuksen alueen rakentuminen ja uusi käyttö, uuden paloaseman rakentaminen sekä ajantasaistaa muu alue toteutuneen mukaiseksi.

Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 4.2. – 7.3.2016 välisen ajan Miehikkälän kunnan infopisteessä, os. Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ ja Virolahden kunnan teknisessä toimistossa, os. Opintie 2 B, 49900 VIROLAHTI, jotta osallisilla on tilaisuus esittää muistutus asiaan.

Mahdollisesti esitettävät muistutukset on toimitettava Miehikkälän kunnan infopisteeseen os. Miehikkälän kunta, Keskustie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ 7.3.2016 klo 15:00 mennessä.

Tekninen lautakunta 4.2.2016

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS, liite 1, maakuntakaavaote

OAS, liite 2, ote kirkonkylän yleiskaavasta

Kaavaselostus

Viranomaisneuvottelun muistio

Luonnoksen vastineet