fbpx
Miehikkälän kunta

Miehikkälän arvoista

Valtakunnan eri medioissa on käsitelty paljon palveluasumiseen liittyviä ongelmia viime viikkojen aikana. Ongelmat ovat koskeneet pääasiassa yksityisten hoivayritysten palveluja, mutta ongelmia on löytynyt myös julkisista hoivakodeista. Ongelmissa on lähtökohtaisesti kyse yrityksen tai organisaation arvoista ja siitä miten niitä noudatetaan palvelutuotannossa. En ajattelut nyt nostaa esille minkään uutisissa olleen yksittäisen tahon arvoja ja visiota. Totean kuitenkin, että jos tahot olisivat toimineet arvojensa mukaisesti, emme olisi nyt tilanteessa, jossa olemme saaneet kuulla lähes viikoittain puutteista tai laiminlyönneistä. Arvot eivät voi olla pelkkää paperia tai tekstiä ruudulla.

Mitkä ovat Miehikkälän arvot? Miehikkälän kuntastrategiassa arvoiksemme on kirjattu ajanmukaisuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, ja yhteisöllisyys. Edellä mainitut viisi arvoa ovat luonteeltaan hyvin perinteisiä. Miksi juuri nämä arvot tulivat kirjatuiksi kuntastrategiaan? Ne saivat eniten ääniä kuntalais- ja henkilöstökyselyssä alkuvuodesta 2018 ja ne päätettiin nostaa suoraan kuntamme arvoiksi. Kyselykäyttäytyminen kertoo siitä, että perinteiset ja pehmeät arvot ovat sellaisia, joita arvostetaan ja joita toivotaan organisaation noudattavan ja toiminnassaan korostavan.

Toimimmeko arvojemme mukaisesti? Minun on henkilökohtaisesti helppo todeta, että olen pyrkinyt noudattamaan niitä toiminnassani aina, jopa ennen kuin ne kirjattiin Miehikkälän kuntastrategiaan. Itsetutkiskelu on kannatettavaa tässäkin asiassa. Olisinko voinut toimia asiassa jotenkin toisin, että arvot olisivat tulleet paremmin huomioiduiksi? Onko organisaatiomme henkilökunnalla todelliset mahdollisuudet toimia arvojemme mukaisesti? Uskallan väittää, että arvojen mukaan toimiminen ei välttämättä ole resurssi- tai aikakysymys. Toki on olemassa tiettyjä rajoja sille esim. kuinka asiakaslähtöisesti voimme kulloinkin toimia. Ajanmukaisuus on arvona sellainen, joka voi vaatia mittavia työpanostuksia tai euroja. On kuitenkin olemassa monia asioita, joissa voimme toimia ajanmukaisesti ja se on käytännössä pelkästään viitseliäisyydestä kiinni toimimmeko niin vai emme.

Miksi organisaation arvot ovat tärkeitä? Ne luovat selkärangan sille mihin kuntastrategialla pyrimme. Voimme tehdä hienoja toimenpiteitä ja laajoja investointeja, mutta jos emme toimi arvojemme mukaisesti, ei niillä ole mitään suurempaa vaikutusta. Itse olen törmännyt välillä kuluttajana tai asiakkaana  siihen, että hyvin pienillä toiminnan muutoksilla olisin saanut aivan erilaisen palvelukokemuksen huonon kokemuksen sijasta. Näiden yritysten tai organisaatioiden arvoista löytyy varmasti monia yhtäläisyyksiä kuntamme arvoihin, mutta ne eivät ole kuitenkaan jalkautuneet arkipäiväiseen toimintaan.

Haluamme kehittää toimintaamme arvojemme mukaiseksi. Pyydän Teiltä palautetta siitä, jos olemme toimineet arvojemme vastaisesti niin että voimme kehittää ja parantaa toimintaamme. Palautelomakkeeseen pääset tästä.

Arto Ylönen
Kunnanjohtaja