Miehikkälän kunta

Miehikkälään ollaan perustamassa lähivuosina aurinkovoimala Lepästensuon alueelle, tiedotustilaisuus 19.9. kello 17.00 Miehikkälän koulukeskuksessa

TIEDOTE

8.8.2023

Miehikkälään ollaan perustamassa lähivuosina aurinkovoimala Lepästensuon alueelle

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotanto Miehikkälässä. Aurinkovoimala alkaa suunnitelmien mukaan tuottaa uusiutuvaa sähköä vuoden 2027 aikana. Hanketta kehittää ja luvittaa suomalainen Forus Oy, jonka tanskalainen kumppani Better Energy vastaa teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä jää aurinkovoimalan omistajaksi ja tuotetun aurinkosähkön myyjäksi. Esisopimuksen maan hankinnasta maanomistajien kanssa on jo tehty.

Toteutuessaan hanke edistää hyvin konkreettisesti Miehikkälän kunnan ilmastotavoitteita. Se tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden jatkuvaa huomioimista ja hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä. Hankealueen koko on noin 135 hehtaaria. Valmistuessaan hanke tuottaa vuosittain noin 100 GWh uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa noin 50 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö nostaa alueellista energiaomavaraisuutta ja taloudellista toimeliaisuutta sekä kasvattaa Miehikkälän veropohjaa. Uusiutuvan energian tuotanto vähentää sähköjärjestelmän riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, ja vähentää siten kasvihuonekaasupäästöjä.

Aikataulut ja vaiheet

 Yleisötilaisuus 19.9.2023 kello 17:00 Miehikkälän koulukeskuksessa

Maaperätutkimukset 2023.

Luontoselvitykset 2023.

Arkeologinen inventointi 2023.

Kaava 2023.

Rakennuslupa 2023.

Rakentamista valmistelevat toimenpiteet 2024–2025

Voimaloiden kaupallinen toiminta alkaa 2025–2028.

 

Lisätiedot

Forus: Projektipäällikkö Christian Kumpula

+358 50 306 6053

christian@forus.fi

Miehikkälän kunnan kunnanjohtaja Anne Ukkonen
p. 050 349 9571

anne.ukkonen@miehikkala.fi

 

Forus_tiedote_Miehikkälä 25.8.2023