Miehikkälän kunta

Kaakon kaksikon hyvinvointikertomus 2015 ja hyvinvointisuunnitelma 2016 – 2018

Elämän kulku Kaakon kaksikossa

Terveydenhuoltolain mukaan kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta kunnan hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista.

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 16.11.2015 hyväksyneet hyvinvointikertomuksen vuodelta 2015 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2016 – 2018.

Hyvinvointikertomus 2015 ja suunnitelma 2016-2018