fbpx
Miehikkälän kunta

Miehikkälän kuntastrategia 2018-2021

Miehikkälän kuntastrategian laadinta vuosille 2018-2021 käynnistettiin marraskuussa 2017 valtuustoseminaarilla. Uusi kuntalaki velvoittaa kuntia laatimaan kuntastrategian, jonka tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Valtuustoseminaarin työryhmätyöskentelyn tulosten perusteella strategiaa lähdettiin valmistelemaan marras-joulukuussa 2017. Seminaarissa suunniteltiin myös kuntalais- ja henkilöstökyselyä kuntastrategiaan liittyen. Kyselyn järjestäminen on uuden kuntalain mukaista, sillä kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet tulee ottaa huomioon. Kyselyn vastausaika oli 19.12.2017-31.1.2018 ja siihen saatiin yhteensä 62 vastausta. Kyselyvastauksia käytettiin laajasti apuna kuntastrategian laadinnan aikana mm. kunnan arvoiksi nostettiin suoraan eniten kyselyssä ääniä saaneet arvot: ajanmukaisuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, ja yhteisöllisyys.

Laadintatyö jatkui asukastilaisuuksien merkeissä huhti-toukokuussa 2018. Niitä järjestettiin yhteensä kolme tilaisuutta; Saivikkalassa, Muurikkalassa ja Suur-Miehikkälässä. Asukastilaisuuksissa esiteltiin kuntastrategian luonnosta ja pyydettiin osallistujia kommentoimaan sen sisältöä.

Työn tuloksena Miehikkälän kuntastrategian tahtotilaksi kiteytyi: Miehikkälässä on hyvä elää, yrittää ja kokea elämyksiä. Visio kattaa laajasti kaikki elämän osa-alueet ja siihen pyritään kunnan toiminnassa jatkuvan parantamisen kautta.

Kuntastrategian toiminta-ajatus muodostettiin tahtotilan perusteella ja kuuluu: Olemme rohkea, yhteisöllinen ja elinvoimainen kunta, joka luo toiminnallaan laaja-alaisesti hyvinvointia tarjoten asukkailleen, yrittäjilleen ja matkailijoilleen ainutlaatuisen toimintaympäristön. Toiminta-ajatus kirjoitettiin tarkoituksella me-muotoon sillä kunnan toimintaa on myös jokaisen kuntalaisen toimiminen yhteisön jäsenenä.

Kuntastrategian toimeenpano käynnistettiin syksyllä 2018 strategiatyöpajassa, joissa kuntastrategian tavoitteita ja mittareita käsiteltiin toimialoittain. Työpajatyön tuloksena muodostettiin kullekin toimialalle omat tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain, jolloin niistä tehdään johtopäätöksiä ja päätetään jatkosta.

Kuntastrategia 2018-2021