fbpx
Miehikkälän kunta

Vanhemmat mukaan arvioimaan maksutonta varhaiskasvatuskokeilua

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta. Kansallinen koulutuksenarviointikeskus Karvi on saanut tehtäväkseen arvioida kokeilun.

Kysely vanhemmille

Osana arviointia Karvi toteuttaa kyselyn viisivuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista, muun muassa sitä, vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus 5-vuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Vastauksia toivotaan myös niiltä perheiltä, jotka hoitavat viisivuotiasta lastaan itse kotona. Kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista:

– Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat. Arvioinnin yksi tavoite onkin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toteaa Laura Repo Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Ensimmäisessä vaiheessa kokeiluun osallistuvissa 19 kunnassa on yhteensä 13 400 viisivuotiasta lasta. Lisäksi arviointiaineistoa kerätään 19 vertailukunnasta. Kysely postitetaan pienemmissä kunnissa kaikkien vuonna 2013 syntyneiden kotiosoitteeseen, suurimmissa kunnissa noin puolille perheistä.

 

 

Lisätietoja

 

Anna Siippainen

Arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

puh. 029 533 5543

anna.siippainen(a)karvi.fi

www.karvi.fi

 

Laura Repo

Arviontineuvos

Kansallinen koulutuksen arviontikeskus

puh. 029 533 5553

laura.repo(a)karvi.fi