Miehikkälän kunta

Maisematyölupahakemus

Asiakirjat nähtävillä 15. – 29.1.2016

Koneurakointi Korpela Ky hakee MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa Miehikkälä (489) kunnan Saivikkala (411) kylässä Tukikohta 8:64 tilalle 0,3 ha:n alueelle harvennushakkuun suorittamiseksi. Maisematyölupa-alue sijoittuu Miehikkälän kirkonseudun asemakaava-alueelle ja on asemakaavassa varastorakennusten (TV) korttelialuetta, joka on osin rakennettu.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla 15. – 29.1.2016 välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa Virolahdella (os. Opintie 2 B) nähtävilläoloajan viraston aukioloaikana. Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 29.1.2016 mennessä viraston aukioloaikana osoitteella Virolahden kunta, rakennusvalvonta, PL 14, 49901 Virolahti

Virolahdella 15.1.2016

Rakennuslautakunta

Kartta